Veleprodaja
Naša firma je prisutna na tržištu 10 godina. Razvili smo posao trgovine sa poljoprivrednim proizvodima u veleprodaji: otkup tržišnih viškova, plasman istih na domaće i strano tržište. Poljoprivredni proizvodi (soja, kukuruz, pšenica, uljana repica...) sa kojima trgujemo su, zadovoljavajućeg kvaliteta, u skladu sa predviđjenim standardom.


Kooperacija
Od samog osnivanja firme razvili smo kooperaciju. Sa našim kooperantima ugovaramo proizvodnju poljoprvrednih proizvoda (soja, kukuruz, pšenica, uljana repica...). Našim kooperantima: organizujemo pripremu zemljišta za setvu, obezbeđujemo repromaterijal, organizujemo žetvu i lager robe, vršimo otkup ugovorenih poljoprivrednih proizvoda i tržišnih viškova.


Uvoz-izvoz
U skladu sa tržišnim potrebama, a uz primenu kontrole kvaliteta vršimo uvoz-Izvoz: Soje, Kukuruza, Pšenice i drugih poljoprivrednih proizvoda. Poljoprivredni proizvodi su odgovarajućeg kvaliteta u skladu sa predviđenim standardima. Nastavljamo progresivan razvoj trgovine na Evropskom tržištu.


Distribucija negazirane vode za piće i aparata za vodu
KMS komerc je ovlašćeni distributer Knjaz Miloša za područje Bačkopalanačke opštine. Sa našim korisnicima sklapamo ugovor o korišćenju aparata za vodu i potrošnji vode. Aparati za vodu za naše korisnike su besplatni i imaju mogućnost da hlade i greju vodu. Vodu dostavljamo na kućnu adresu u balonima od 18,9 litara.

Flajer 1 
Flajer 2

Kursna lista

Kontakt informacije

Karađorđeva 10,
21422 Mladenovo,
Republika Srbija

Tel/fax +381 21 2067 057
Tel        +381 21 2066 487

E-mail: kmskomerc@gmail.com
E-mail: kmscommercial@gmail.com

Vremenska prognoza-Novi Sad